Ekber Şah Kimdir

Ekber Şah, Barbür Devletini yeniden dirilten kral olarak bilinir. Kendisi oldukça sorunlu bir dönemde kral olmuş ve bu nedenle de krallığı döneminde politik manevraları ile zamanın gereklerini yerine getirmiştir. 1632’de Oğlu Cihangir’in döneminde eşinin talihsiz ölümü üzerine başlanan “Taç Mahal” Dünyanın nispeten yakın dönemde yapılan 7 harikasından biridir. İnşası 1652’de son bulur.

Ekber Şah Hayatı

Ekber Şah, 15 Ekim 1542’de Sind’deki Umerkot kalesinde Ebu’l-Fath Celaleddin Muhammed olarak doğdu. Babası Humayun, Babür hanedanının ikinci imparatoru Kanauj savaşındaki yenilgisinden sonra sürgün edildi. O zaman hamile olan karısı Hamida Banu Begum’a Hindu hükümdar Rana Prasad tarafından sığındı.

Humayun sürgündeyken ve sürekli olarak hareket etmek zorunda kaldığında, Akbar, baba amcaları Kamran Mirza ve Aksari Mirza’nın evine getirildi. Büyüyerek çeşitli silahlar kullanarak nasıl avlanacağını ve savaşacağını öğrendi ve Hindistan’ın en büyük imparatoru olacak büyük bir savaşçı olacaktı. Çocukluğu boyunca okumayı ve yazmayı asla öğrenmedi, fakat bu bilgi için susuzluğunu azaltmadı.

Tahta Geçiş

Humayun, 1555’te yeniden iktidarı ele geçirmeyi başardı, ancak öldürülmeden sadece birkaç ay hüküm sürdü ve Akbar’ı 14 yaşındayken tahta geçti. Miras kalan Krallığında göreceli istikrar sağladı. En önemlisi, Khan Kuzey Hindistan’ın kontrolünü Afganlar’dan aldı. İkinci Panipat Muharebesi’nde Hindu kralı Hemu’ya karşı orduyu başarılı bir şekilde yönetti. Bu sadık hizmete rağmen, 1560 yılının Mart ayında Ekber Şah geldiğinde, Bairam Han’ı görevden aldı ve hükümetin kontrolünü ele geçirdi.

İmparatorluğunu Genişletirken

Ekber Şah kurnaz bir generaldi ve askeri genişlemesini hükümdarlığı boyunca sürdürdü. Öldüğü zaman, imparatorluğu kuzeyde Afganistan’a, batıda Sindh, doğuda Bengal’e ve güneydeki Godavari Nehri’ne uzanıyordu. Barabar’ın imparatorluğunu yaratmadaki başarısı, onun kazanma yeteneğinin bir sonucuydu.

Kendisi mağlup edilen Rajput yöneticileriyle ittifak etti ve yüksek bir vergi talep etmekten ve onları denetimsiz bölgelerini yönetmekten vazgeçer. Onları yönetimine entegre eden bir merkezi hükümet sistemi yarattı. Ekber, etnik köken ya da dini pratikten bağımsız olarak yetenek, sadakat ve akılı ödüllendirmesiyle biliniyordu.

Askeri uzlaşmanın ötesinde, Rajput halkına bir işbirliği ve hoşgörü ruhu içinde karar vererek başvurdu. Hindistan’ın çoğunluk Hindu nüfusunu İslam’a dönüştürmeye zorlamadı.

Yönetim

1574’te Ekber Şah, vergi sistemini gözden geçirdi ve gelir tahsilatını askeri yönetimden ayırdı. Her bir subay veya vali, bölgedeki düzeni korumakla sorumluydu, ayrı bir vergi tahsildarı emlak vergileri topladı ve onları sermayeye gönderdi. Bu, her bölgedeki çek ve dengeleri yarattı, çünkü parası olan bireylerin birlikleri yoktu ve hepsi merkezi hükümete bağımlıydı. Daha sonra merkezi hükümet, rütbeye göre hem askeri hem de sivil personele sabit ücretler verdi.

Din

Düzenli olarak diğer inançların şenliklerine katıldı ve 1575’te Ekber’in Farsça tarzında tasarladığı duvarlı bir şehir olan Fatehpur Sikri’de Hindu da dahil olmak üzere diğer dinlerden akademisyenlere ev sahipliği yaptığı bir tapınak (ibadat-khana) inşa etti. Zerdüştler, Hıristiyanlar, yogiler ve diğer mezheplerin Müslümanları. Cizvitlerin Agra’da bir kilise inşa etmesine izin verdi ve Hindu geleneğine saygıdan büyükbaş hayvan kesimi cesaretini kırdı. Bununla birlikte, herkes bu klişeleri çok kültürlülüğe dönüştürmedi, ve çoğu ona heretik diye seslendi.

Sanat

Babası, Humayun ve büyükbabası Babur’un aksine, Ekber bir şair veya diarist değildi ve birçoğu onun okuma yazma bilmediğini söylüyor. Bununla birlikte, sanat, kültür ve entelektüel söylemi takdir etti ve imparatorluk boyunca onları yetiştirdi.

Üç ciltlik kitabı “Akbarnama” da Ekber’in saltanatının biyografisidir.

Ölüm ve Başarı

Ekber, 1605’te öldü. Bazı kaynaklar, Ekber’in oğlu Jahangir’e kadar uzanan olası bir zehirlenmeyi söylerken, Ekber, dizanteri ile ölümcül bir hastalığa yakalandığını söylüyor.

Horatius Cocles Kimdir

Horatius Cocles

Roma Cumhuriyetinin ordusunda bulunan genç bir subay olan görkemli Roma Publius Horatius Cocles. Onun adı, İtalya’daki Pons Sublicius Köprüsü savaşı sırasında gösterdiği cesaret ve fedakarlıkla tarihe geçti.

Publius Horatius Cocles Hayatı

Roma’nın Son Kralı Lucius Tarquinius Superbus’un Sürgünü

MÖ 535 yıllarında hüküm süren Roma’nın son hükümdarı Lucius Tarquinius Superbus’un sürgün edilir. Superbus’ta tahtını yeniden kazanımak için bir dizi başarısız girişimin ardından Etrüsk kenti olan Clusium’da yardım istedi. Okumaya devam et “Horatius Cocles Kimdir”

Parmenides Kimdir

Parmenides

Parmenides “Varolanın dışında herhangi bir şey yoktur ve asla olamaz.” sözü oldukça derinlere inebilen bir söz olarak hala kullanılmaktadır.

Parmenides Kimdir Kısaca Hayatı

Parmenidesin babası, Pyres adındaki zengin bir aristokrat, muhtemelen orijinal kolonizörlerden biriydi. Memleketi Elea (Latince: Velia) Salermo Körfezi’nin güneyindeki Appenine Yarımadası’nın Tiren kıyısındaki bir yerleşim yeri olduğu kesindir. Onun doğum tarihi belirsizdir. Diogenes Laërtius ve Plato’nun onun hayatı hakkındaki bilgilerinde çelişkiler vardır. Ancak muhtemelen M.Ö. 515 ve 510 yılları arasında daha olasılıkla M.Ö. 515 yılında doğmuştur. Okumaya devam et “Parmenides Kimdir”

II. Philip Kimdir

II. Philip

II. Philip, henüz on sekiz yaşında iken M.Ö. 365 üç yıldır esir tutulduğu Thebai kentinden, Makedonya’ya döner. Thebai’den, askerlik sanatı hakkında çok şey öğrenmişti. iyi bir Grek eğitimi gördü.

Böylece çıkarlarına göre gerektiğinde askeri gücünü, gerektiğinde de diplomasiyi ve rüşveti kullanmasını bilen büyük bir siyaset adamı olup çıkar.

II. Philip Hayatı

II. Philippos/Philip’in komşuları ile ilişkileri o kadar karışıktı sadece askeri yetenekler yeterli olmayacaktı. Okumaya devam et “II. Philip Kimdir”

Clovis Kimdir

Clovis

Clovis Hayatı

Clovis (doğ. 511- öl. 466) pagan Frank kralının oğluydu. Katolik Burgonyalı Prenses Clotilda ile evlendi ve beş çocukları oldu.

Merovenj Hanedanı

200 yıldan fazla sürecek olan Merovingian hanedanlığının kurucu babası olarak kabul edilir. Diğer büyük hanedanlıklardan biri de Capet ‘tir.

“Merovingian” soyadı, aynı zamanda Romalılarla birlikte savaşan ve 456 yılında ölen Clovisin büyükbabası Merovech’den gelmektedir. Okumaya devam et “Clovis Kimdir”

Atinalı Kylon Kimdir?

Atinalı Kylon Kimdir

Atinalı Kylon Hayatı

Atinalı Kylon, Tiran olma özentisi olan bir kimsenin ihtiraslarının peşinden gitmesinin sonuçlarını bize gösteren ilginç örneklerden biridir.

İktidar Mücadelesi 

Genel olduğu söylenen huzursuzluk ve yakın bir devrimi bildiren kesin işaretler Kylon adındaki bir soylunun ihtiraslarını canlandırır. Kylon, ait olduğu sınıfın yönettiği hükümeti devirmeyi ve tanınmış bir tiran olmayı düşler. Okumaya devam et “Atinalı Kylon Kimdir?”

Seleukos Nikatör Kimdir?

Seleukos Nikatör

Seleukos Krallığı

Halef Krallar

Büyük İskender’in babası olan Makedonya II. Philip’in bir generali olan Antiochus’un oğluydu. Seleukos Nikatör I İskender’in subaylarından biri olarak Pers imparatorluğunun fethine katıldı ve MÖ 326 yılında burada Makedonya piyadesini komuta etti.

324’te İskender, Makedonya ve Pers halklarını birleştirme idealini uygulamaya koymak için Susa’da (Pers) toplu bir düğün töreni emretti. Bu vesileyle Seleucus‘da Apat, Bactria hükümdarı Spitamenes’in kızı evlendi. Bütün Makedon soylular arasında, Alexander’ın ölümünden sonra karısını reddetmeyen tek kişi oydu. Okumaya devam et “Seleukos Nikatör Kimdir?”

Caligula Kimdir?

Caligula

Roma tarihinde Kralların ilginç olmaları sıradan bir şeydir. Ancak ilginç olmak ile delilik arasındaki sınır çok dardır. Caligula ise bu sınırın yanlış tarafındadır.

Örneğin atı Incitatus’a oldukça bağlı olması ve bu konudaki hikayeler kötü görünmektedir.

Ayrıca Caligula – Film ikilisi de iyi sonuçlar doğurmamıştır. Okumaya devam et “Caligula Kimdir?”