Caligula Kimdir?

Roma tarihinde Kralların ilginç olmaları sıradan bir şeydir. Ancak ilginç olmak ile delilik arasındaki sınır çok dardır. Caligula ise bu sınırın yanlış tarafındadır.

Örneğin atı Incitatus’a oldukça bağlı olması ve bu konudaki hikayeler kötü görünmektedir.

Ayrıca Caligula – Film ikilisi de iyi sonuçlar doğurmamıştır.

Gaius Julius Caesar (Caligula)

Caligula Gaius Julius Caesar ( ünlü akrabasının onuruna verilen isim ) Anticas’ta (modern Anzio ve Nettuno ) doğdu. Gaius iki abim vardı Nero ve Drusus , yanı sıra üç genç kız kardeş, Genç Agrippina’nın , Julia Caligula Drusilla ve Julia Livilla.

Gaius, iki ya da üç yaşındaki bir çocuk olarak, Germania’nın kuzeyindeki seferlere babası Germanicus eşlik etti.

Askerler Gaius’un bot ve zırh da dahil olmak üzere minyatür bir asker kıyafeti giymiş olduğunu söyledi. Kısa süre sonra giydiği küçük botlardan ( caligae ) sonra Latince “küçük (asker) bot” anlamına gelen Caligula takma adını aldı.

Babası Germanicus bir şekilde öldü. Caligula ise Tiberius ile ilişkileri bozulana kadar annesiyle birlikte yaşadı.

MS 31 yılında, Caligula, altı yıl boyunca yaşadığı Capri’deki Tiberius’un kişisel bakımına verildi.

Tiberius MS 37 yılın da 77 yaşında iken öldüğünde, emlak ve diğer varlıkları Caligula ve torununa kalır.

Caligula’nın İktidara Gelişi

Caligula, senato tarafından verilen yetkilerini kabul etti.

Daha sonar Caligula ciddi şekilde hastalandı, ya da belki de zehirlendi. Kurtuldu fakat birçok kişi hastalığın genç imparatoru bir caniye çevirdiğini düşünüyordu.

Kendisine yakın olanları ya da ciddi bir tehdit olarak gördüğü kişileri öldürmeye ya da sürgün etmeye başladı. Belki de hastalığı ona ölümünü ve başkalarının onun yerine geçme arzusunu hatırlattı.

Kamu Reformu

38 yaşında, Caligula dikkatini siyasi ve kamu reformu üzerine odakladı. Tiberius döneminde halka açılmayan kamu fonlarının hesaplarını yayınladı.

Finansal Kriz ve Kıtlık

Caligula, 39 yaşında iken mali bir kriz ortaya çıktı. Caligula’nın destek, cömertlik ve savurganlık için yaptığı ödemeler devletin hazinesini tüketmişti.

Caligula bu krizi aşmak için zenginlerin mülklerini ele geçirmek amacıyla insanları suçlamak, cezalandırmak ve hatta öldürmek için sahte suçlarla itham etmeye başladı. Bunun yanında halkın devlete, parasını ödünç vermesini istedi. Dava, düğün … vergileri aldı.

İnşaat

Mali zorluklara rağmen, Caligulanın saltanatı sırasında bir dizi inşaat projesine başladı.

Yaşanan kıtlığa karşı, Caligulanın Rhegium ve Sicilya’daki limanlarda yaptığı iyileştirmeler ile Mısır’dan gelen tahıl ithalatını kolaylaştırır.

Caligulanın kendisi için inşa edilmiş iki büyük gemisi vardı (bunlar 1930’da Nemi Gölü’nün dibinden elde geçmiştir. ). Gemiler, antik dünyanın en büyük gemileri arasındaydı. Küçük gemi Diana’ya adanmış bir tapınak olarak tasarlandı. Büyük gemi, temelde mermer zeminler ve sıhhi tesisat ile ayrıntılı bir yüzer saraydı.

Augustus tapınağını ve Pompey tiyatrosunu tamamladı. Tiyatro ilişkisi üst seviyededir. Hatta kendisinin de bazı rollere kendini kaptırdığı söylenmektedir.

Batı genişlemesi

MS 40’da, Roma İmparatorluğu’nu Mauretania’ya genişletti ve Britannia’ya doğru genişleme girişiminde bulundu. Britannia’nın fethi, halefleri tarafından tamamen gerçekleştirildi.

Mauretania

Mauretania, Mauretania Ptolemy tarafından yönetilen Roma’nın bir krallığıydı. Caligula, Ptolemy’yi Roma’ya davet etti ve sonra aniden idam etti.

Mauretania Caligula tarafından ilhak edildi ve daha sonra Malua nehri tarafından ayrılan iki eyalet olan Mauretania Tingitana ve Mauretania Caesariensis’e ayrıldı.

Britanya

Britanya’nın işgali için kuzeyde sefer hazırlığı var gibi görünüyor. Ancak İngiliz Kanalına yapılan bu gezi sadece bir eğitim ve keşif görevi de olabilir.

Doğu politikası

Caligulanın hüküm sürdüğü sırada doğu bölgelerindeki çeşitli isyanları ve komploları bastırması gerekiyordu.

Onun eylemlerinde ona yardım eden iyi arkadaşı, Caligulanın 37 yaşında imparator olduğu Batanaea ve Trachonitis bölgelerinin valisi olan Herod Agrippa idi.

Doğudaki gerilimlerin sebebi, Yunan kültürünün yayılması, Roma Yasası ve imparatorluktaki Yahudilerin hakları dahil olmak üzere karmaşıktı.

Büyük Yahudi İsyanı

Caligula, Agrippa’yı, Flaccus’u kontrol etmek için habersiz bir şekilde İskenderiye’ye gönderdi.

Flaccus, hem Yunan nüfusun tapınaklarına hem de Yahudi sinagoglarına Caligulanın heykellerini yerleştirmişti. Sonuç olarak, şehirde ayaklanmalar patlak verdi.

MS 39’da Agrippa, Celile ve Perea’da gördükleri üzerine Herod Antipas’ı, Parthia’nın yardımıyla Roma egemenliğine karşı bir isyan planlamakla suçlandı.

Herod Antipas itiraf etti ve Csürgün edildi. Agrippa topraklarıyla ödüllendirildi.

Yine İsyan

Yahudiler ve Yunanlılar arasında MS 40’da İskenderiye’de yeniden ayaklanmalar patlak verdi.

Yahudiler imparatoru onurlandırmamakla suçlandılar. Anlaşmazlık Jamnia şehrinde meydana geldi.

Yahudiler bir kil sunağının tapınağa kurulmasından dolayı ayaklanıp onu yok ettiler. Böylece Caligula, Musevi tapınağına kendini heykelinin dikilmesini istedi. Bu durum Agrippa’nın araya girmesi ile son bulur.

Suikast ve Ölüm

Caligulanın imparator olarak yaptığı eylemler eleştiriliyordu.

Tarihçi Josephus’a göre, bu eylemler Caligulaya karşı birçok başarısız komploya yol açtı.

Sonunda, MS 40 yılında Cassius Chaerea liderliğindeki Praetorian Muhafızları içindeki subaylar imparatoru öldürmeyi başardılar.

Bu planın üç kişi (Chaerea , Marcus Vinicius ve Lucius Annius Vinicianus’un) tarafından planlanmış olduğu düşünülür. Ancak senato, ordu ve soylu süvariler düzeninden birçoğunun durumdan haberdar olduğu sanılmaktadır.

Caligulanın Ölümü

Cassius Chaerea ve diğer muhafızlar, Caligulayı, sarayın altındaki genç erkeklerin oyunculu bir topluluğuna hitap ederken, İlahi Augustus için düzenlenen bir dizi oyun ve drama sırasında ele geçirdiler. Önce Chaerea’nın Caligulayı bıçakladığı yazılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*