Seleukos Nikatör Kimdir?

Seleukos Krallığı

Halef Krallar

Büyük İskender’in babası olan Makedonya II. Philip’in bir generali olan Antiochus’un oğluydu. Seleukos Nikatör I İskender’in subaylarından biri olarak Pers imparatorluğunun fethine katıldı ve MÖ 326 yılında burada Makedonya piyadesini komuta etti.

324’te İskender, Makedonya ve Pers halklarını birleştirme idealini uygulamaya koymak için Susa’da (Pers) toplu bir düğün töreni emretti. Bu vesileyle Seleucus‘da Apat, Bactria hükümdarı Spitamenes’in kızı evlendi. Bütün Makedon soylular arasında, Alexander’ın ölümünden sonra karısını reddetmeyen tek kişi oydu.

Seleucid Ptolemy’in Hakimiyetine Girişi

Seleukos Nikatör317 yılında Seleukos, Antigonus’a yardım etti, ancak Eumenes’in 316’de infazından sonra Antigonus, Seleucus’un satraplığından elde ettiği gelirin bir muhasebesini vermesini istedi. Seleucus muhasebeyi vermeyi reddetti ve Mısır’daki Ptolemy’ye kaçarak yakalanmaktan kurutldu.

316’dan 312’ye kadar Seleucus, Ptolemy’nin hizmetinde kaldı.

Makedonyalı Büyük İskender’in İmparatorluğunun yıkılışı ardından bunu paylaşmak isteyen generallerin kendi aralarında ortaya çıkan koalisyonlar yine kendi aralarında savaşırlar.

315–311 yılları arasında yapılan savaşlarda Seleucus, Ptolemy’nin generallerinden biriydi ve onunla birlikte, güney Suriye’deki Gazze Muharebesi’nde Antigonus’un oğlu Demetrius’un gücünü yenen Ptolema birlikleri tarafından komuta edildi (312).

Daha sonra Seleukos, Ağustos 312’de küçük bir orduyla Babil’i fetheder.

Kazançların Sağlamlaştırılması

Seleucus’un saltanatının önümüzdeki birkaç yılı hakkında az şey biliniyor; Muhtemelen kazanımlarını sağlamlaştırmak için onları kullandı.

305 yılında, diğer ardılların örneğini izledi ve kral ( basileus ) unvanını aldı.

Seleukos, Doğu boyunca krallığını genişlemeye girişti. Ancak onu Hindistan’ın Mauryan imparatorluğunun kurucusu olan Chandragupta (Yunan ve Latin kaynaklarında Sandrocottus veya Androcottus) durdurdu.

Seleukos (Batıdaki gelişmeler nedeniyle sefere 303’de son verilir.) ile Chandragupta aralarında anlaşırlar böylece; bir anlaşma yaparlar; alacağı 500 fil karşılığında Chandragupta’nın toprak imtiyazlarını kabul etti.

Ptolemy Birliğe Yeniden Katılır

Ptolemy, Cassander ve Lysimachus’un bir kez daha Antigonus ve Demetrius’a karşı kurduğu koalisyona katılır.

302 yılının kışında Seleukos, Küçük Asya’ya geri döndü ve Cassander ve Lysimachus ile birlikte, Antigonus’usus Savaşında 301 zafer kazanırlar.

Galipler, Seleucus’un Suriye’ye verilmesiyle birlikte, düşmanlarının topraklarını böldüler. Suriye’nin güneyi Suriye, bu sırada savaşta yer almayan Ptolemy tarafından işgal edilmişti. Bu Seleucids ve Ptolemies arasındaki Suriye savaşlarına yol açar.

Ancak şimdilik, Seleucus iddiasını uygulamaktan kaçındı; sadece sermayesini Dicle üzerinde yeni kurulan şehre Seleucia (Orontes Üzerindeki) Antakya (301–300) harcamaya başalar.

Şubat 281’de Lysimachus, Corupedium’daki Seleucus’a karşı bir savaşta esir düştü ve Seleucus, Lysimachusus’un krallığının kontrolünü ele geçirdi.

Artık Alexander’ın imparatorluğunu yeniden kurma hedefine yakındı. Ancak Makedonya’ya girmek için Avrupa’ya geçti, Ağustos sonunda ya da 281 yılının başında öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*