Clovis Kimdir

Clovis Hayatı

Clovis (doğ. 511- öl. 466) pagan Frank kralının oğluydu. Katolik Burgonyalı Prenses Clotilda ile evlendi ve beş çocukları oldu.

Merovenj Hanedanı

200 yıldan fazla sürecek olan Merovingian hanedanlığının kurucu babası olarak kabul edilir. Diğer büyük hanedanlıklardan biri de Capet ‘tir.

“Merovingian” soyadı, aynı zamanda Romalılarla birlikte savaşan ve 456 yılında ölen Clovisin büyükbabası Merovech’den gelmektedir.

Roma’nın Çöküşü

ClovisBeşinci yüzyılın sonlarına doğru, batıdaki Roma İmparatorluğu ölüyordu. Ekonomik gerilemenin ötesinde, imparatorluk Hunlar, Vizigotlar ve Ostrogoth’lardan saldırı ile bombalanıyordu.

410 yılında Roma, Gotik kral Alarik’in üç günlük kuşatmasına bile dayanamadı.

Son olarak, 476 yılında, İmparator Romulus Augustulus’un devrilmesiyle, batıdaki imparatorluk düştü.

Roma’nın ölümü ile birlikte, kabile krallarının birçoğu eski imparatorluğun bir kısmını kendileri için ayırıp kendi hanedanlıklarını kurar. Bunlardan biri de Chlodovech idi – I. Clovis olarakta bilinir.

Tahta Geçiş

Salian Franks olarak bilinen bir Alman kabilesinin kralı olan Childeric’in ölümü ile 481 yılında babasının yerine Tournai’de (şimdi Belçika’da) 15 yaşında iken tahta geçer.

Fetihleri

Clovis şehirleri ele geçirmişti. Rouen, Reims ve Paris ve Ms. 491 tarafından, bütün batının kontrolünü ele geçirdi.

Ms. 495 yılında, Alemani’yi üst Ren Nehri boyunca sürdüğü zaman Galya’daki üstünlüğünü daha da artırdı.

Clovis’in Hristiyanlığı Kabul Edişi

Her ne kadar putperestler yetiştirmiş olsalar da (bazı tarihçilere göre, putperest kralların sonuncusu olurdu), bütün Franklıların sadakatini güvence altına almayı umduğundan Hristiyanlığa dönüşümün onun için son derece yararlı olacağını fark etti.

Başka bir görüşe göre, onun bu dönüşümü kısmen Burgundian prensesi Clotilde (Chilperic’in kızı) ile olan evliliğinden kaynaklanıyordu.

Ms. 496 ve 506’da Alemani’yede ki zaferini oğlunun hayatını adadığı tanrısına atfediyordu. Onun en başarılı askeri seferlerinden biri olacak olan Arian Visigoth’lara karşı seferi için ilhamını da yine Hrisriyanlıktan aldığı söylenir.

Clovis’in Got Düşmanlığı

Clovis savaşını Visigoth’larla sürdürdü, sonunda 507’de Vouille Muharebesi’nde Poitiers yakınlarında bir şehirle buluştu.

II. Alarik, Ostrogothic kralı Theodoric’in (Alaric’in müttefiki) Bizans imparatoru Anatasius’un yardım etmesini engelledi.

Alaric gibi Theodoric, bir Arian Hristiyanken, Anastasius ise Clovisin olduğu gibi bir Niceli (veya Trinitarian) Hıristiyan idi.

Anastasius hiçbir koşulda, bir Arian kralının Clovis gibi bir “gerçek Hıristiyan” a karşı başka bir Arian hükümdarı desteklemesine izin vermezdi.

Ancak Anastasius müdahale etmemiş olsa da, Theodoric’in Clovisin 492’sindeki Audofleda kızkardeşi ile evlendiği sırada Clovise karşı savaşa katılmış olması muhtemel değildi.

Karmaşık İlişkilere Rağmen Yapılan Savaş

Clovis, Vizigotlar’ı yendikten sonra, Anastasius’dan hakkı olan asalet belirtisi olan Mor Tunik’i alır.

Artık birleşik imparatorluğunu Paris’ten yönetmeye başlar.

Alanını genişletmeye çalıştığında ise Theodoric buna engel oluyordu.

Ölümü

Saltanatının kronolojisi kesin olmamakla birlikte, 511’deki ölümünden sonra, Franks’i pekiştirmiş ve nüfuzunu genişletmiştir.

511/513 Kasımında öldü. Hem Roma hem de Alman kültürlerinin bir karışımı olan bir krallık bıraktı

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*