II. Philip Kimdir

II. Philip, henüz on sekiz yaşında iken M.Ö. 365 üç yıldır esir tutulduğu Thebai kentinden, Makedonya’ya döner. Thebai’den, askerlik sanatı hakkında çok şey öğrenmişti. iyi bir Grek eğitimi gördü.

Böylece çıkarlarına göre gerektiğinde askeri gücünü, gerektiğinde de diplomasiyi ve rüşveti kullanmasını bilen büyük bir siyaset adamı olup çıkar.

II. Philip Hayatı

II. Philippos/Philip’in komşuları ile ilişkileri o kadar karışıktı sadece askeri yetenekler yeterli olmayacaktı.

Düzenli ordunun kuruluşu

II. PhilipÖncesinde her bölgenin kendi milisi varken, Philippos orduları birleştirdi. Komutanalr başkente (Pella) toplanır.

Grek, hoplit (ağır silahlı piyade) birlik yapısına istinaden 16 kişilik askeri birimleri ola ünlü Makedonya falanjını yarattı.

Askerlerde iki kenarı da keskin bir kılıç ve 5 metre uzunluğundaki “sarissa” adlı bir mızrak bulunuyordu. Falanjların Sarissa’sı onları korumak için vardı. Falanj, Hoplitin karşısına çıktığında Hoplit’in ağır zırhı onların hızını kesiyordu. Falanj hızlı hareket ederken Hoplit sağlam ve yavaş hareket ediyordu.

Philippos, yaya ordusuna destek için soylulardan oluşan ağır bir süvari birliği kurdu.

Philippos ayrıca, mancınığı geliştirmesiyle, kuşatma savaşlarında önemli bir üstünlük sağladı.

Maliyenin Örgütlenmesi

Yunanistan’ın kuzeyinde Krenides yöresinde yer alan Pangaion Dağı’ndaki madenlerden çıkan altın ile büyük gelir elde etti.

Trak kabileleri Bisaltlar’ın topraklarından da gümüş çıkarılan madenler ele geçer.

Philippos’un yaptığı tüm bu askeri ve mali reformlar Makedonya’da kurulan ilkel devlet örgütünün temellerini oluşturmuştur.

II. Philippos’un Dış Politikası

Philippos, Grek devletlerinin; kendi içlerinde yaşadıkları toplumsal bunalımlardan ve kendi aralarındaki savaşlardan yararlanarak, devletini büyütecekti.

Philippos, askeri ve diplomatik gücü kombine ederek politikasını oluşturuyordu.

Bir dizi evlilikle bölge krallıkları ile bağlarını güçlendirir. Bunlardan biri de Büyük İskender ’in annesi Olympias idi.

Mö. 348’de Khalkidikia yarımadasının fethi ile kuzeydoğu Ege’de Philippos’a karşı çıkabilecek hiçbir Yunan dayanağı kalmamıştı.

Mö. 352 itibarıyla Tesalya’da Philippos’un denetimi altındaydı.

Atinanın Philp’e Karşı Tutumu

352’den itibari ile Demosthenes, Philippos tehlikesine karşı Atina’yı uyarıyordu.

II. Philip, Hellas’ta Makedonya yanlısı bazı zenginleri elde etmişti. Bunu yanın da Pers tehdidine karşı birleşerek onula savaşma eğilimindeki insanlarda II. Philip’in yanında yer alır. Ayrıca yandaşlar bol parayla da besleniyordu.

Hatta Atinalı Isokrates, İ.Ö. 346’da Makedonya Kralı II. Philip’e yazdığı mektupta; Atina, Argos, Sparta ve Thebai’nin Perslere karşı birleşmesini istiyordu.

Sonraki Askeri Durum

340’a gelindiğinde, II. Philip, Hellespontos’un liman kenti olan Byzantion’u tehdit eder hale gelir. Hatta II. Philip, Perinthos (Marmara Ereğlisi) ve Byzantion’u kuşatınca Pers İmparatoru III. Artakserkses, Atina ile anlaşıp II. Philip’e karşı bir ordu yollar. Bu durum iki sonuca yol açar; Perinthos kuşatması kalkar, Makedonların Anadolu’ya sarkması da önlenmiş olur.

MÖ. 338’de yapılan Khaironeia Savaşında Atinalı Hoplitler ile Makedon Falanjları karşılaşır. Sonuç Atina için felaket olur.

İskenderin de katıldığı savaş Yunanlılar kaybeder.

Kutsal Savaş

Phokis ile Thebai ve müttefikleri (Thebai Birliği) arasında çıkan “Kutsal Savaş” Delphoi’deki tapınağın Philomelos komutasındaki Phokisliler tarafından işgali yüzünden çıkar.

Savaş

Atina ve Sparta, Phokis’in yanında; Tesalya ve Lokris ise Thebai’ın yanında yer aldı. Phokisliler, Tesalyalıları yenilgiye uğrattılar. fakat M.Ö. 354’deki çarpışmada komutanları Philomelos’u kaybettiler. İlkin yenilen Thessalialılar, Philippos’tan yardım istediler.

II. Philip savaşta bazı kayıplar yaşar. Ancak M.Ö. 346 yılında savaş geniş anlamda Makedonya tarafından kazanıldı.

II. Philippos M.Ö. 343’de tekrar Trakya’ya yöneldi; karşı koyanları egemenlik altına aldı.

Daha da doğuya giderek, Perinthos’a (Marmara Ereğlisi) saldırdı (M.Ö. 340). Fakat, Perslerin kente verdikleri destek nedeniyle burayı ele geçiremedi.

II. Philip tekrar Byzantion’a doğru harekete geçti. Bu boğazların II. Philip tarafından ele geçirilmesi Atina’nın Tahıl ihracının ve ticaretinin önünü kesecekti. Bu nedenle Atina buna engel olmak için elinden geleni yapmalıydı. Va yaptı da II. Philip geri çekilmek zorunda kalır.

Korinthos Birliği

II. Pilip, Yunanistan’ı ele geçirmişti. M.Ö. 337 yılında, Korinthos’ta, Sparta hariç, tüm kent devletleri toplanır. Ve genel bir barış antlaşması imzalanarak “Hellen Birliği” oluşturulur.

Böylece Hellas’ta Makedon egemenliği başlar.

Kongre’den çıkan sonuca göre; Hellen tapınaklarına yapılan saygısızlığın öcünü almak için, Perslere savaş açıldı.

İskender’in seferinden önce; Makedonlar 336 yılı itibarı ile, 10.000 kişilik bir kuvvetle zaten Hellespontos’u geçmişti.

II. Philippos’un Öldürülmesi

336 yılında, başşehir Aigai’de/Pella savaş hazırlığının ortasında, kızının düğün töreninde (evlilik kutlamaları) 46 yaşındayken öldürüldü.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*