Parmenides Kimdir

Parmenides “Varolanın dışında herhangi bir şey yoktur ve asla olamaz.” sözü oldukça derinlere inebilen bir söz olarak hala kullanılmaktadır.

Parmenides Kimdir Kısaca Hayatı

Parmenidesin babası, Pyres adındaki zengin bir aristokrat, muhtemelen orijinal kolonizörlerden biriydi. Memleketi Elea (Latince: Velia) Salermo Körfezi’nin güneyindeki Appenine Yarımadası’nın Tiren kıyısındaki bir yerleşim yeri olduğu kesindir. Onun doğum tarihi belirsizdir. Diogenes Laërtius ve Plato’nun onun hayatı hakkındaki bilgilerinde çelişkiler vardır. Ancak muhtemelen M.Ö. 515 ve 510 yılları arasında daha olasılıkla M.Ö. 515 yılında doğmuştur.

Felsefesinin Oluşumu

ParmenidesXenophanes felsefesinin, Parmenides üzerinde bir etkiye sahip gibi görünmektedir. Ayrıca düşüncesinde birkaç Pisagor unsuru olmasına rağmen, Parmenidesi Pisagor filozofu Aminias’ın bir öğrencisi olarak tanımlar.

Yasalar Yazan Parmenides

M.Ö. 535’ten kısa bir süre önce kurulmuş olan kentin yasalarını kendi vatandaşları isteğiyle yazar. Ve onlara göre mükemmel yasaları nedeniyle de yüksek saygısı gördü.

Atina’ya Yolculuk

Onun biyografisinde bilinen konulardan bir diğeri de Atina’ya yaptığı yolculuktur. Tahminen altmış beşinci yılında bir yolculuğa (5 Yüzyıl ortalarından M.Ö. ) çıktığı ve orada Sokrates ile tanıştığı düşünülmektedir.

Parmenides Şiiri

Antik gelenek, Parmenides’in 475 civarında yazdığı düşünülen sadece bir yazılı eser ürettiğini iddia eder. Mevcut üç ana bölümün doğrusal sırası kesindir ve her bölüme belirli ana temaların atanması genellikle iyi bir şekilde desteklenmektedir. Ancak, her bölümdeki parçaların birbirine bağlılığı, bütünlüğü ve iç düzenine olan güvenin, şiir yoluyla doğrusal olarak ilerledikçe önemli ölçüde azaldığı kabul edilmelidir.

Mevcut üç ana bölümün (Giriş, Gerçeklik, Fikir) doğrusal sırası kesindir ve her bölüme belirli ana temaların atanması genellikle iyi bir şekilde desteklenmektedir. Ancak, her bölümdeki parçaların birbirine bağlılığı, bütünlüğü ve iç düzenine olan güvenin, şiir yoluyla doğrusal olarak ilerledikçe önemli ölçüde azaldığı kabul edilmelidir

Şiirde, Parmenides, fiziksel dünyanın gerçekliğinin her gün algılanmasının yanlış olduğunu ve dünyanın gerçekliğinin değişmeyen, ümitsiz, yıkılmaz bir bütün olan “Bir” olduğunu savundu. Aynı şekilde, hareket ve değişim fenomeni, gerçek statik, ebedi gerçekliğin sadece görünüşleridir. Ayrıca, gerçeğin sadece saf akıl (“Logos”) aracılığıyla duyusal algı ile bilinemeyeceğini ileri sürmüştür.

Tamamen indirgemeci yaklaşımla Parmenides; değişimin imkansız olduğunu, varoluşun varlığını veya var olmayı bırakmanın da imkânsız olduğunu, böylece var olan her şeyin kalıcı, yıkılmaz ve değişmez olduğunu iddia etti.

Ölümü

Onun ölümünün MÖ 440 veya 450 civarında gerçekleştiği varsayılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*